FN Plzeň

Od července bude všeobecná ambulance I. většinou určena pro akutní případy.
Na všeobecnou ambulanci II. je možné se objednat v kartotéce - 377 402 445 
nebo přímo na telefonu ambulance - 377 401 565.