Publikační činnost od roku 2017

Knihy
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta pro mediky), 2020
ŘÍČAŘ, J. Akutní stavy ve vnitřním lékařství, kapitola v knize – Vybrané akutní stavy v dermatovenerologii, Maxdorf, 2018, s. 282-307, ISBN 978-80-7345-550-7
PIZINGER, K. Kožní nemoci ve starším věku, ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci, UK 2017, ISBN 978-80-246-3628-7  
 
Časopisy
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., PIZINGER, K. Clinical – Dermatoscopic.Histopathological Correlations ind Collision Skin Tumours,  Indian Journal of Dermatology, 66, 6, p. 577 – 582 IF 1,94
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P., HORDINSKY, M., ŘÍČAŘOVÁ, R. Topical bimatoprost in the treatment of eyelash loss in alopecia totalis and universalis: A prospective, open-label study, Dermatologic Therapy
FIKRLE, T., WOZNICA, V. PEŠTA, M., TŘEŠKOVÁ, I. PIVOVARČÍKOVÁ, K. Ultrasensitive detection of BRAF mutations in circulating tumor DNA of non-metastatic melanoma, ESMOonline, 7 stran
PIZINGER, K. Aktuální léčebné postupy v terapii kožního maligního melanomu, Profi Medicína speciál, s. 31-33
CETKOVSKÁ, P. Risankizumab v 1. linii léčby psoriázy, Farmakoterapie, 1, 2022, s. 77-82
KOMOROUSOVÁ, M., NOVÁK, M., CETKOVSKÁ, P. Případy bulózního pemfigoidu po očkování proti covidu-19, Česko-slovenská dermatologie, 2022, 97, 3, s. 127-130
CETKOVSKÁ, P. Abrocitinib, Farmakoterapie, 2022, 18 (4), s. 474-479
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., DOLEŽAL, T., ARENBERGER, P., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Demographic data, comorbidities, quality of life, and survival probability of biologic therapy associated with sex-specific differences in psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., STROSSOVÁ, D., FIALOVÁ, J., ARENBEGER, P., DOLEZAL, T., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Real-World Evidence From More Than 1000 Patients Treated With Adalimumab For Moderate-to-Severe Psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
BRODSKÁ, P., PANZNER, P., SEDLÁČEK, D., TEŘL, M., CETKOVSKÁ, P. Use of dupilumab in a patient with atopic dermatitis, severe asthma, and HIV infection, Dermatologic therapy, 10.1111/dth.14159 IF 2,327
KOMOROUSOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Food hypersensitivity reactions to seafich in Atopic dermatitis patients older than 14 year of age – the evaluation of Association with other allergic diseases and parameters, Indian J Dermatol, 65, 2, 2020, p. 97-104
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P. a kol. Psoriáza od teorie k praxi, MLADÁ FRONTA, s. 109-170, s. 190, s. 195
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., FIALOVÁ, J., ŠTORK, J., GKALPAKIOTIS, S., ARENBERGER, P., MACHOVCOVÁ, A., DOLEŽAL, T. a skupina BIOREP Registr biologické/cílené léčby BIOREP – Souhrnná zpráva za rok 2019, Čes. Slov. Derm, 1, 95, s. 16-22
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta) ISBN 978-80-88120-29-2, 144 stran (11 stran obrázků)
CETKOVSKÁ, P. Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy – risankizumab, Farmakoterapeutická revue, 4, 5, 2020, s. 412-421
CETKOVSKÁ, P. Doporučené postupy Britské asociace dermatologů pro biologickou terapii psoriázy- rychlá aktualizace 2020. Psoriasis News, 2020, 4, no.2, p. 25-30.
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P. a kol. Psoriáza od teorie k praxi, MLADÁ FRONTA,
s. 109-170
BRABCOVÁ, K., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Klinický případ: Noduly na distálních článcích prstů ruky u kojence, Čes-slov Derm,  3, 94, 2019, s 114-116
BRODSKÁ, P. Atopický ekzém, Postgraduální medicína, 4, 21, s.  297-301
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P. Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty, Psoriasis news, 1, 3, 2019, s. 14-18
ŠUCHMANNOVÁ, J., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Diagnostika maligního melanomu s využitím celotělového skenu, 1, 94, 2019, s. 18-22 
CETKOVSKÁ, P. Kožní reakce štěpu proti hostiteli. In Hercogová, Jana a kol. Klinická dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, s. 206-209.
CETKOVSKÁ, P. KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P., FABIÁNOVÁ, J. Současný stav moderní léčby psoriázy – aktualizovaná doporučení ČDS JEP k cílené léčbě závažné chronické psoriázy. Čes-slov Derm, 4, 94, 2019, s. 135-162
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Kolizní nádory – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 4, 94, 2019, s. 174-177
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Rekurentní melanocytové léze – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 5, 94, 2019, s. 213-216
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Spitzoidní nádory – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 6, 94, 2019, s. 242-248
CETKOVSKÁ, P. (komentář ke studii) Risankizumab s. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent, Farmakoterapie reprint,ročník 15, 4/2019, 627-630
KYLAROVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Diferenciální diagnóza otoků končetina možnosti jejich léčby, Farmakoterapeutická revue, 6, 2018, s. 591-596
PIZINGER, K. Adalimumab v dermatologii, Remedia, 3, 2018, s. 288-289
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I. Obtížná léčba závažné psoriázy a psoriatické artritidy, Remedia, 2, 2018, s. 219-220
LOMICOVÁ, I., SUCHÝ, D., PIZINGER, K., CETKOVSKÁ, P. A case of lupus-like syndrome in a patient receiving adalimumab and a brief review of the literature on drug-induced lupus erythematosus, Journal of Clinicla Pharmacy and Therapeutics (online)
SVOBODOVÁ, V., PIZINGER, K. Mnohočetné familiární syringomy, Čes.-slov. Derm, 2017, 91, č. 4, s. 176-178
PIZINGER, K. Kožní nemoci ve starším věku, ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci, UK 2017, ISBN 978-80-246-3628-7
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017, ISSN 1803-8999
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE, 1, 2017, s. 34-37
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P., FABIÁNOVÁ, J. Přehled současných doporučených postupů pro systémovou „nebiologickou“ léčbu psoriázy. Doporučení výboru ČDS ČLS JEP pro praxi, Česko-slovenská dermatologie, 1, 92, 2017, s. 3-17
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J. et al. Characteristics and risk profile of psoriasis patients included in the Czech national registry BIOREP and a comparison with other registries. Inter J Dermatol, 2017, Feb 9, IF 1,415
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017,
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE, 1, 2017, s. 34-37