Publikační činnost od roku 2020

Časopisy + knihy/kapitoly v knihách
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., KRASOVÁ, H., PIZINGER, K. Dermatoskopie v „netypických  lokalizacíczh: ploché pigmentové projevy na akrálních částech končetin, Čes-slov. Derm, 2023, 1, s. 30-33
CETKOVSKÁ, P. Cíle léčby psoriázy – nastal čas na změnu?, Farmakoterapie, 2/2023, s. 232-237
CETKOVSKÁ, P., MACHOVCOVÁ, A., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., KARLOVÁ, I., BŘEZINOVÁ, E., LITVIK, R., SALAVEC, M., GKALPAKIOTIS, S. Atopická dermatitida: současná doporučení pro diagnostiku a léčbu. Část I., Čes-slov. Derm, 2023, 98, 2, s. 49-74
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., GKALPAKIOTIS, S., FIALOVÁ, J., MACHOVCOVÁ, A., ŠTORK, J., ARENBERGER, P., DOLEŽAL, T., TURKOVÁ, B. a skupina BIOREP BIOREP – registr biologické léčby: Souhrnná zpráva za rok 2022,
Čes-slov. Derm, s. 76-98
CETKOVSKÁ, P., MACHOVCOVÁ, A., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., KARLOVÁ, I., BŘEZINOVÁ, E., LITVIK, R., SALAVEC, M., GKALPAKIOTIS, S. Atopická dermatitida: současná doporučení pro diagnostiku a léčbu. Část II., Čes-slov. Derm, 2023, 98, 3,  s. 123-149
DIVIŠOVÁ, B. Současný stav léčby pokročilého melanomu, profi Medicína, 2023, 8, 13-14, s. 26-29
NOVÁK, M. Současný stav léčby atopické dermatitidy dospělých, profi Medicína, 2023, 8, 13-14, s. 21-25
KYLAROVÁ, M., DURANOVIČ, A. Zevní komprese venolymfatické insuficience, Farmakoterapeutická revue, 2023,
r. 8, 3. 5, s. 442-448
CETKOVSKÁ, P. (BENÁKOVÁ, N. a kol.) Moderní farmakoterapie v dermatologii, kapitola - Poruchy keratinizace, s. 222-261
ŘÍČAŘ, J. (BENÁKOVÁ, N. a kol.) Moderní farmakoterapie v dermatologii, kapitola – Choroby vlasů, s. 334 – 353
CETKOVSKÁ, P., ADAM, Z., ZEMAN, D., POUR, L., ŘEHÁK, Z., HARVANOVÁ, L. Monoklonální gamapatií klinického významu a další nemoci - Monoklonální gamapatie klinického významu – nový skupinový název pro všechny formy poškození organismu monoklonálním  imunoglobulinem (kapitola v knize), s. 1-45
CETKOVSKÁ, P., ADAM, Z., ZEMAN, D., PENKA, M., LITZMAN, J., ŘEHÁK, Z., POUR, L., KREJČÍ, M. Monoklonální gamapatií klinického významu a další nemoci – Kryoglobulinemie, imunologické, hematologické a jiné poruchy asociované s monoklonálním imunoglobulinem, (kapitola v knize),  s. 75-93
CETKOVSKÁ, P., ADAM, Z., ZEMAN, D., ŘEHÁK, Z., POUR, L., HARVANOVÁ, L. Monoklonální gamapatií klinického významu a další nemoci – Monoklonální gamapatie klinického významu s dominujicí dermatologickou manifestací, (kapitola v knize),  s. 17-45
PIZINGER, K. Aktuální léčebné postupy v terapii kožního maligního melanomu, Profi Medicína speciál, s. 31-33
CETKOVSKÁ, P. Risankizumab v 1. linii léčby psoriázy, Farmakoterapie, 1, 2022, s. 77-82
KOMOROUSOVÁ, M., NOVÁK, M., CETKOVSKÁ, P. Případy bulózního pemfigoidu po očkování proti covidu-19, Česko-slovenská dermatologie, 2022, 97, 3, s. 127-130
KOJANOVÁ, M., CEKTOVSKÁ, P., GKALPAKIOTIS, S., FIALOVÁ, J., MACHOVCOVÁ, A., ŠTORK, J., ARENBERGER, P., DOLEŽAL, T., VELACKOVÁ, B. Registr biologické/cílené léčby BIOREP – Souhrnná zpráva za rok 2021, Česko-slovenská dermatologie, 2022, 97, 3, s. 102-124
CETKOVSKÁ, P. Abrocitinib, Farmakoterapie, 2022, 18 (4), s. 474-479
FIKRLE, T., WOZNICA, V. PEŠTA, M., TŘEŠKOVÁ, I. PIVOVARČÍKOVÁ, K. Ultrasensitive detection of BRAF mutations in circulating tumor DNA of non-metastatic melanoma, ESMOonline, 7 stran
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P., HORDINSKY, M., ŘÍČAŘOVÁ, R. Topical bimatoprost in the treatment of eyelash loss in alopecia totalis and universalis: A prospective, open-label study, Dermatologic Therapy
KOJANOVÁ, M., TANCOSZOVÁ, M., ŠTROSOVÁ, D., CETKOVSKÁ,P. et al. Dupilumab for the treatment of atopic dermatitis: Real-world data from the Czech Republic BIOREP registry. J Dermatolog Treat. 2022 Feb 16:1-15. doi: 10.1080/09546634.2022.2043545. Online ahead of print. PMID: 35170381 IF 2,156
DURA, M., POCK, L., CETKOVSKA, P., et al. A case of cutaneous collagenous vasculopathy associated with multiple myeloma and with a pathogenic variant of the glucocerebrosidase gene. J Cutan Pathol. 2022; 1‐5. doi:10.1111/cup.14227 IF 1,587
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., PIZINGER, K. Clinical – Dermatoscopic.Histopathological Correlations ind Collision Skin Tumours,  Indian Journal of Dermatology, 66, 6, p. 577 – 582 IF 1,94
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P., HORDINSKY, M., ŘÍČAŘOVÁ, R. Topical bimatoprost in the treatment of eyelash loss in alopecia totalis and universalis: A prospective, open-label study, Dermatologic Therapy
KOJANOVÁ, M., HUGO, J., VELACKOVA, B., CETKOVSKÁ, P, FIALOVÁ, J., DOLEŽAL, T.,  TICHÝ, M. & Spyridon Gkalpakiotison behalf of the BIOREP study group Efficacy, safety, and drug survival of patients with psoriasis treated with IL-17 inhibitors – brodalumab, ixekizumab, and secukinumab: real-world data from the Czech Republic BIOREP registry, Journal of Dermatological Treatment
KOJANOVÁ, M., HUGO, J., VELACKOVÁ, B., CETKOVSKÁ, P., FIALOVÁ, J., DOLEŽAL, T., TICHÝ, M., GKALPAKIOTIS, S.  BIOREP study group. Efficacy, safety, and drug survival of patients with psoriasis treated with IL-17 inhibitors - brodalumab, ixekizumab, and secukinumab: real-world data from the Czech Republic BIOREP registry. J Dermatolog Treat. 2022 May 29:1-11. doi: 10.1080/09546634.2022.2082354. Epub ahead of print. PMID: 35635185.
FERRÁNDIZ-PULIDO, C., GÓMEZ-TOMÁS, A., LIOMBART, B., MENDOZA, D., MARCOVAL, J., PIASERICO, S., BAYKAL, C., BOUWES-BAVINCK, JN, RÁCZ, E., KANITAKIS, J., HARWOOD, CA, CETKOVSKÁ, P., GEUSAU, A., DEL  MARMOL, V., MASFERRER, E., ORTE CANO, C., ŘÍČAŘ, J., de OLIVEIRA WR, SALIDO-VALLEJO, R., DUCROUX, E., GKINI, MA, LÓPEZ-GUERRERO, JA, KUTZNER, H., KEMPF, W., SECKIN, D. Clinicopathological Features, MCPyV Status and Outcomes of Merkel Cell Carcinoma in Solid-Organ Transplant Recipients: A Retrospective, Multicenter Cohort Study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 May 24. doi: 10.1111/jdv.18256. Epub ahead of print. PMID: 35607918.
PALLER, AS, SEYGER, MMB, MAGARINOS, GA, PINTER A, CATHER JC, RODRIGUEZ-CAPRILES C, ZHU D, SOMANI N, GARRELTA A, PAPP KA; IXORA-PEDS Investigators (Cetkovska P.). Long-term Efficacy and Safety of Up to 108 Weeks of Ixekizumab in Pediatric Patients With Moderate to Severe Plaque Psoriasis: The IXORA-PEDS Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2022 May 1;158(5):533-541. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.0655. PMID: 35416908; PMCID: PMC9008559. IF 10,3
FIKRLE, T., WOZNICA, V. PEŠTA, M., TŘEŠKOVÁ, I. PIVOVARČÍKOVÁ, K. Ultrasensitive detection of BRAF mutations in circulating tumor DNA of non-metastatic melanoma, ESMOonline, 7 stran
TICHÝ, M., KOJANOVÁ, M., VELACKOVÁ, B., DOLEŽAL, T., GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., | BIOREP study group Efficacy of switches within the class of IL-17 inhibitors: An analysis of data from the Czech nationwide registry of psoriatic patients receiving biological/targeted therapy (BIOREP), Detmatologic therapy, 2022, 35e, 1-8 p.
CETKOVSKÁ, P.  EuroGuiDerm doporučení pro systémovou léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou, Farmakoterapie, 2021, 3, s. 490-494
FIKRLE, T. Dermatoskopie kožních nádorů, Česká Dermatovenerologie, 11, č. 1, 2021, s. 19-22
SPYRIDON GKALAKIOTIS a kol. Kazuistiky z dermatologie
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P. Úspěšná léčba rozsáhlé pityriasis rubra pilaris risankuzimabem, s. 55-59
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Eruptivní výsev bazaliomů v souvislosti s předchozí radioterapií pro nádor varlete, s. 69-72
DiVIŠOVÁ, B., PIZINGER, K. Balanoposthitis plasmocellularis zoon, s. 73-76
KOMOROUSOVÁ, M, CETKOVSKÁ, P. Linerní IgA dermatóza – terapeutický oříšek, s.81-84
BRODSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P.  Atopický ekzém - zkušenosti s léčbou dupilumabem v době koronaviru,
Čes-slov Derm, 4, 96, 2021, s. 188-192
CETKOVSKÁ, P. Diferenciální diagnostika v dermatologii, Nehty, s. 336-354, 2021, Maxdorf
ŘÍČAŘ, J. Diferenciální diagnostika v dermatologii, Vlasy, ochlupení, kštice, s. 27-54,  Maxdorf
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., DOLEŽAL, T., ARENBERGER, P., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Demographic data, comorbidities, quality of life, and survival probability of biologic therapy associated with sex-specific differences in psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., STROSSOVÁ, D., FIALOVÁ, J., ARENBEGER, P., DOLEZAL, T., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Real-World Evidence From More Than 1000 Patients Treated With Adalimumab For Moderate-to-Severe Psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., DOLEŽAL, T., ARENBERGEROVÁ, M., VELACKOVÁ, B., FIALOVÁ, J., KOJANOVÁ, M., BIOREP study group Risankizumab for the Treatment of Moderate-to-Severe Psoriasis: Real-Life Multicenter Experience from the Czech Republic, Dermatol Ther
ČELAKOVSKÁ, J., KOMOROUSOVÁ,M., CETKOVSKÁ, P. et al. Dermatitis herpetiformis Duhring – evaluation of disease severity and tissue transglutaminase levels in 122 patients on dapsone therapy. Food and Agricultural Immunology 2021, 32, 1, 237–252 IF 3,1
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P. a kol. Psoriáza od teorie k praxi, MLADÁ FRONTA, s. 109-170, s. 190, s. 195
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., FIALOVÁ, J., ŠTORK, J., GKALPAKIOTIS, S., ARENBERGER, P., MACHOVCOVÁ, A., DOLEŽAL, T. a skupina BIOREP Registr biologické/cílené léčby BIOREP – Souhrnná zpráva za rok 2019, Čes. Slov. Derm, 1, 95, s. 16-22
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta) ISBN 978-80-88120-29-2, 144 stran (11 stran obrázků)
CETKOVSKÁ, P. Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy – risankizumab, Farmakoterapeutická revue, 4, 5, 2020, s. 412-421
CETKOVSKÁ, P. Doporučené postupy Britské asociace dermatologů pro biologickou terapii psoriázy- rychlá aktualizace 2020. Psoriasis News, 2020, 4, no.2, p. 25-30
BRODSKÁ, P., PANZNER, P., SEDLÁČEK, D., TEŘL, M., CETKOVSKÁ, P. Use of dupilumab in a patient with atopic dermatitis, severe asthma, and HIV infection, Dermatologic therapy, 10.1111/dth.14159 IF 2,327
KOMOROUSOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Food hypersensitivity reactions to seafich in Atopic dermatitis patients older than 14 year of age – the evaluation of Association with other allergic diseases and parameters, Indian J Dermatol, 65, 2, 2020, p. 97-104
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta pro mediky), 2020