Publikační činnost od roku 2008

Knihy

ŘÍČAŘ, J. Akutní stavy ve vnitřním lékařství, kapitola v knize – Vybrané akutní stavy v dermatovenerologii, Maxdorf, s. 282-307
PIZINGER, K. Dermatovenerologie. (skripta), EUROVERLAG, Plzeň, 2012, ISBN 987-80-7177-985-8.
PAVEL, S., SMIT, NPM., PIZINGER, K. Dysplastic Nevy as Precursor Melanoma Lesions. In BOROVANSKÝ,
J., RILEY, PA. Melanins and Melanosomes, Wiley-Blackwell, 2011, p. 383-393, ISBN 978-3-527-32892-5.
CETKOVSKÁ, P., PIZINGER, K., ŠTORK, J. Kožní změny u interních onemocnění. Grada, Praha. 1. vydání. 2010,
ISBN 978-80-247-1004-4.
CETKOVSKÁ, P. Nemoci kožní. In Špišák, L., Rušavý, Z. a kolektiv, Klinická balneologie. 1. vydání, 2010, s. 214-224,
ISBN 978-80-246-1654-4.
NOVÁK, M. Behcetův syndrom. Dermatologie v kazuistikách, Mladá fronta, 2008, s. 95-99, ISBN 978-80-204-1875-3.
CETKOVSKÁ, P., BENÁKOVÁ, N. Pustulózní reakce u pacienta po transplantaci kmenových buněk – akutní generalizovaná exantematická pustulóza. Dermatologie v kazuistikách, Mladá fronta, 2008, s. 146-151, ISBN 978-80-204-1875-3.
KOFROŇOVÁ, M. Sarcoma Kaposi. Dermatologie v kazuistikách, Mladá fronta, 2008, s. 38-42, ISBN 978-80-204-1875-3.
FIKRLE, T. Polymorbidní pacient s těžkou psoriázou léčený biologiky. Dermatologie v kazuistikách, Mladá fronta, 2008, s. 205-207, ISBN 978-80-204-1875-3.
ŠTORK, J., ARENBERGER, P., PIZINGER, K., SEMRÁDOVÁ, V., VOSMÍK F. Dermatovenerologie. Galén, Karolinum, 2. vydání, 2013, ISBN 978-80-7262-898-8.
PIZINGER, K. Panikulitida po injekci cizorodého materiálu. Dermatologie v kazuistikách, Mladá fronta, 2008, s. 92-94, ISBN 978-80-204-1875-3.
 
Časopisy
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P. Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty, Psoriasis news, 1, 3, 2019, s. 14-18
ŠUCHMANNOVÁ, J., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Diagnostika maligního melanomu s využitím celotělového skenu, 1, 94, 2019, s. 18-22 
CETKOVSKÁ, P. Kožní reakce štěpu proti hostiteli. In Hercogová, Jana a kol. Klinická dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, s. 206-209.
KYLAROVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Diferenciální diagnóza otoků končetina možnosti jejich léčby, Farmakoterapeutická revue, 6, 2018, s. 591-596
PIZINGER, K. Adalimumab v dermatologii, Remedia, 3, 2018, s. 288-289
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I. Obtížná léčba závažné psoriázy a psoriatické artritidy, Remedia, 2, 2018, s. 219-220
LOMICOVÁ, I., SUCHÝ, D., PIZINGER, K., CETKOVSKÁ, P. A case of lupus-like syndrome in a patient receiving adalimumab and a brief review of the literature on drug-induced lupus erythematosus, Journal of Clinicla Pharmacy and Therapeutics (online)
SVOBODOVÁ, V., PIZINGER, K. Mnohočetné familiární syringomy, Čes.-slov. Derm, 2017, 91, č. 4, s. 176-178
PIZINGER, K. Kožní nemoci ve starším věku, ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci, UK 2017, ISBN 978-80-246-3628-7
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017, ISSN 1803-8999
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE, 1, 2017, s. 34-37
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P., FABIÁNOVÁ, J. Přehled současných doporučených postupů pro systémovou „nebiologickou“ léčbu psoriázy. Doporučení výboru ČDS ČLS JEP pro praxi, Česko-slovenská dermatologie, 1, 92, 2017, s. 3-17
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J. et al. Characteristics and risk profile of psoriasis patients included in the Czech national registry BIOREP and a comparison with other registries. Inter J Dermatol, 2017, Feb 9, IF 1,415
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017,
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE,
1, 2017, s. 34-37
CETKOVSkÁ, P. Kožní manifestace u gastrointestinálních onemocnění, Medicína po promoci, 2016, 17, 1, s. 43-44
NOVÁK, M. Infekce vyvolaná HPV (human papillomavirus) - genitální bradavice, Medicína a umění, 2016, 40, 2, s. 20-22
NOVÁK, M. Andrologie – interdisciplinární obor a tradiční součást dermatovenerologie, 2016, 40, 2, s. 23-25
BRABCOVÁ, K., PIZINGER, K. Granuloma anulare v lokalizaci zhojeného herpes zoster: Wolfova izotopická reakce, Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 167-169
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Kožní karcinomy a aktinické keratózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 174-176
CETKOVSKÁ, P. Lékové kožní reakce (abstrakt), Alergie, 2016, 18, s. 47
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., GKALPAKIOTIS, S., JIRČÍKOVÁ, J., DOLEŽAL, T., ARENBERGER, P. Analýza pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou před zahájením biologické léčby v České republice - údaje z registru BIOREP 2005-2016, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 223-232
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Nepigmentované formy melanocytových névů a maligního melanomu, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 246-248
LOMICOVÁ, I., NOVÁK, M., CETKOVSKÁ, P., PIZINGER, K. Případ méně obvyklé mykózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 238-240
CETKOVSKÁ, P. Psoriáza, psoriatická artritida a tofózní dna, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 1, s. 14-16
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Cévní nádory a krvácivé projevy, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 1, s. 26-28
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba psoriázy, Acta Medicinae, 2016, 5, 1, s. 87-91
CETKOVSKÁ, P. Kožní manifestace u gastrointestinálních onemocnění, Medicína po promoci, 2016, 17, 1, s. 43-44
NOVÁK, M. Infekce vyvolaná HPV (human papillomavirus) - genitální bradavice, Medicína a umění, 2016, 40, 2, s. 20-22
NOVÁK, M. Andrologie – interdisciplinární obor a tradiční součást dermatovenerologie, 2016, 40, 2, s. 23-25
BRABCOVÁ, K., PIZINGER, K. Granuloma anulare v lokalizaci zhojeného herpes zoster: Wolfova izotopická reakce,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 167-169
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Kožní karcinomy a aktinické keratózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 174-176
LOMICOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. Případ typického pacienta s těžkou psoriázou, Remedia, 2016, 26, 1, s. 1-2
CETKOVSKÁ, P, LOMICOVÁ, I. MUKENŠNABL, P., KROES, A., C., M. Anti-tumour necrosis factor treatment of severe psoriasis complicated by Epstein-Barr Virus hepatitis and subsequently by chronic hepatitis, Dermatologic Therapy, 2015
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba psoriázy, Acta medicinae, 2015, 1 , s. 44-49
NOVÁK, M. Profesionální mykóza v obličeji, Praktický lékař, 2015, 95, 4, s. 180-182
CETKOVSKÁ, P., Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze - doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation, Farmakoterapie reprint, 2015, 4
DRLÍK, L., PAŤAVOVÁ, V., POCK, L., FIKRLE, T., PIZINGER, K., Miniaturní melanomy, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 68-74
PIZINGER, K., FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., KOFROŇOVÁ, M., Léčba recidivujího bazaliomu vismodegibem, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 56-58
KYLAROVÁ, M., DURANOVIČ, A., CETKOVSKÁ, P. Lymfedémy penisu při střevním zánětlivém onemocnění, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 59-64
FIKRLE, T., LOMICOVÁ, I., SZAKOS, H., PIZINGER, K. Anogenital granulomatosis: report of two cases, Clin. Exp.Dermatol., 2015, 40, p.149-151
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Regression of seborrheic keratosis in a dermoscopic follow-up series, J. Am. Acad. Dermatol.,
2015, 72, S 66-67  
Cena časopisu Česko-slovenská dermatologie za nejlepší publikaci v roce 2014, Kategorie B: Klinické a laboratorní práce, terapie, farmakologie a klinické studie, 2. místo
HORA, M., TRÁVNÍČEK, I., KALUSOVÁ, K., HES, O., PIZINGER, K., FIKRLE, T., ŘÍČAŘ, J., KAZAKOV, D., KACEROVSKÁ, D., MICHAL, M.  Penis šetřící metody léčby nižších T kategorií karcinomu penisu, Česká urologie, 2014, 18, 3, s. 199-207
BRODSKÁ, P., PANZNER P., PIZINGER K., SCHMID-GRENDELMEIER, P. IgE-Mediated Sensitization to Malassezia in Atopic Dermatisis: More Common in Male Patients and in Head and Neck Type, ACDS, 2014, 25, 3, p. 120-126 

LOMICOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. DIAMANTOVÁ, D. Adalimumab Treatment for Hidradenitis Suppurativa Associated with Crohn's Disease, Acta Dermatovener. Jugoslavica, 2014, 22, p. 291-293

CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I., KOMOROUSOVÁ, M. Management of a pemphigus with IgA and IgG antibodies and coexistent lung cancer, Dermatol. Ther., 2014
NOVÁK, M., MACHOVCOVÁ, MAKHOUL, NEČAS, ŠICH, POSPÍŠILOVÁ, JANATOVÁ, KARLOVÁ, KEZNIKL, KOŠŤÁLOVÁ, HORAŽĎOVSKÝ, RESLOVÁ, ŘEHOŘ, DOBEŠOVÁ, HROMÁDKOVÁ, STUCHLÍK, ŠICH, DASTYCHOVÁ, SCHNIEDBERGEROVÁ, NOVÁK, Vývoj kontaktní přecitlivělosti na alergeny Evropské standardní sady v České republice v průběhu let, Čes-slov. Derm., No 3, 2014, 89, s. 108-127. 
BRODSKÁ, P. Kopřivka - klasifikace, diagnostika, léčba, Čes-slov. Derm., No 2, 2014, 89, s. 1-52.
FIKRLE, T., KOFROŇOVÁ, M., PIZINGER, K. Léčba periugválních virových bradavic pulzním barvivovým laserem, Čes-slov. Derm., No 1, 2014, 89, s. 12-15.
PIZINGER, K., Nové možnosti léčby maligního melanomu. Acta medicinae, 2014, 1.
CETKOVSKÁ, P. ŘÍČAŘ, J., BOUWES BAVINSK, J., N.,……Pain Identifies Squamous Cell Carcinoma in Organ Transplant Recipients: The SCOPE-ITSCC PAIN Study. The American Society of Transplantation and the American society of Transplant Surgeons, 2014, XX.
TATARKOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P., BRODSKÁ, P., PIZINGER, K.  An asymptomatic annular patch on the palm, Clin. Exp. Dermatol., 39, 2, s. 240-241
CETKOVSKÁ, P., TATARKOVÁ, I. Deep vein thrombosis and lung cancer in a patient with psoriasis under anti-tumor necrosis factor treatment: a case study. Dermatol. ther., 2013, 26, 2.
CETKOVSKÁ, P. Autoimunitní puchýřnaté dermatózy - diagnostika, terapie - skupina pemfigů. Referátový výběr Dermatovenerologie, 2013, 55, 1, s. 22-26.
FIKRLE, T., PIZINGER, K., SZAKOS, H., BRODSKÁ, P., DIVIŠOVÁ, B., PAVEL, S. Digital dermatoscopic follow-up of 1027 melanocytotic lesions in 121 patients at risk of malignant melanoma. J. Eur. Acad. Dermatol., 2013, 27, 2, s. 180-186.
KYLAROVÁ, M., DURANOVIČ, A. Diferenciální diagnóza otoků končetin. Referátový výběr Dermatovenerologie, 2012,
54, 4, s. 43-49.
BRODSKÁ, P., SCHMID-GRENDELMEIER, P. Treatment of severe cold contact urticaria with omalizumab. Case reports. Case reports in dermatology, 2012, 4, s. 275-280.
BRODSKÁ, P., ČELAKOVSKÝ, J., CETKOVSKÁ, P. Rychle progredující onemocnění pojiva u ženy středního věku. Dermatol. Praxi, 2012, 5, 4, s. 186-187.
HOLUBEC, L., ŘÍČAŘ, J., PIZINGER, K., KORUNKOVÁ, H., FÍNEK, J. Léčba kožní toxicity u nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem léčené cetuximabem – klinická kazuistika. Solen, Onkologie, 2012, 5, s. 279-280.
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba závažné chronické ložiskové psoriázy, Postgraduální medicína, 2012,
14, 7, s. 744-749.
ŘÍČAŘ, J. Nejčastější primární jizvící alopecie, Čes-slov. Derm., 2012, 87, 3, s. 83-91.
NOVÁK, M. Andrologie – součást dermatovenerologie, Čes-slov. Derm., 2012, 87, 1, s. 5-10.
TATARKOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P., PIZINGER, K. Extramamární Pagetova choroba vulvy - popis případu, Čes-slov. Derm.,
2012, 87, 2, s. 53-55.
FIKRLE, T., DRLÍK, L. Dermatoskopické vyšetření v neobvyklých indikacích, Čes-slov. Derm., 2012, 87, 2, s. 39-45.
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M. Česká doporučení k biologické léčbě závažné chronické ložiskové psoriázy, Čes-slov. Derm., 2012, 87, 1, s. I-XXII.
ŘÍČAŘ, J., PIZINGER, K., Diagnóza: bazocelulární karcinom. (kazuistika) Kazuistiky pacientov, Aldara news sk&cz D1, 2012.
BRODSKÁ, P., PIZINGER, K. Klinický případ: Bělavá ložiska s hemoragickými puchýři. Čes-slov. Derm, 2011, 86, s. 285-287.
PAVEL, S., PIZINGER, K. Pigmentové névy a jejich vztah ke vzniku kožního melanomu. Čes-slov. Derm., 2011, 6, s. 263-271.
DIVIŠOVÁ, B., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Prevence a léčba jizev, Ref. výběr z dermatovenerologie, 2011, 3, s. 29-34.
SMIJS, TG., PAVEL, S. Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus their safety and effectiveness. Nanotechnology, Science and Applications 2011, 4, p. 95-112. 
ČELAKOVSKÝ, J., PIZINGER, K. Maligní melanom u dětí. Pediatrie pro praxi, 2011, 12, 4, s. 261-264.
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba psoriázy - současná doporučení. Remedia, ročník 21, číslo 3, 2011, s. 258
CETKOVSKÁ, P. Komentář. DAVIS M.D. P., BUNDRICK J.B., LITIN S. C. Klinické ponaučení v dermatologii. Medicína po promoci, ročník 12, číslo 3, 2011.
CETKOVSKÁ, P. Nová americká doporučení pro léčbu psoriázy a psoritické artritidy. MEDICAL TRIBUNE, ročník VII, číslo 14, 2011.
BLÜMLOVÁ, K., PIZINGER, K. Případ krční lymfadenopatie. Prakt. lék., 2011, 91, 3, s. 162-164.
DURANOVIČ, A., HORVÁTH, D., CETKOVSKÁ, P. Flegmonózní erysipel a možnosti jeho léčby. Hojení ran, 2011, 5, 2, s. 20-21.
ČELAKOVSKÝ, J., PIZINGER, K. Maligní melanom. - Zdravotnické noviny - Lékařské listy, 2011, 60, 3, s. 5-6.
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Granuloma Faciale Treated with 595-nm Pulsed Dye Laser. Dermatol Surg, 2011, 37, p. 102-104.
CETKOVSKÁ, P., SZAKOS, H., ŠEFRNA, F., REISCHIG, T. Kožní změny po transplantaci ledvin - první výsledy klinického sledování. Čes-slov. Derm., 2011, 86, 1, s. 13-16.
HORA, M., BURSA, V., SVITÁK, M., STRÁNSKÝ, P., ERET, V.,  KACEROVSKÁ, D.,  PIZINGER, K. Radikální chirurgická léčba hidradenitis suppurativa postihující penis a skrotum . Čes Urol, 2011, 15, 4, s. 244-250.
KOMOROUSOVÁ, M., PIZINGER, K. Cutis marmorata teleangiectatica congenita. Čes-slov Derm., 2010, 85, 6, s. 337-339.
HORA, M., PIZINGER, K., BURSA, V., SVITÁK, M., STRÁNSKÝ, P., ERET, V., HES, O., KACEROVSKÁ, D., KAZAKOV, D., FERDA, J., KREUZBERG, B. Glansektomie v léčbě karcinomu penisu. Čes Urol, 2011, 15, 1, s. 15-23.
THREES, GMS., PAVEL, S. The Susceptibility of Dermatophytes to Photodynamic Treatment with Special Focus on Trichophyton rubrum. Photochemistry and Photobiology, 2011, 87, p. 2-13.
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P. Reakce připomínající akné při léčbě novými chemoterapeutiky. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2010, 52, 1, s. 36-41.
KREJČÍ, J., ŘÍČAŘ, J., PEŠEK, M., CETKOVSKÁ, P. Kožní nežádoucí účinky při léčbě erlotinibem. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2010, 70, 3, s. 127-131.
PIZINGER, K. Kožní metastázy.Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 237-240.
CETKOVSKÁ, P. Kožní nádory - slovo úvodem.Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 230-232.
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Maligní melanom.Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 230-232.
DURANOVIČ, A., TATARKOVÁ, I., PIZINGER, K. Kožní metastázy karcinomu ovaria.Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 241-242.
CETKOVSKÁ, P. Primární kožní T-lymfomy: mycosis fungoides a Sézaryho syndrom.Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 230-232.
DIVIŠOVÁ, B., CETKOVSKÁ, P., PIZINGER, K. Nejčastější maligní epitelové kožní nádory. Onkologie, Solen, 2010, 4, s. 230-232.
CETKOVSKÁ, P., BENÁKOVÁ, N. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis in a Patient after Stem Cell Transplantation.
J Cut Med Surg, 2010, 14, 4, p. 181-184.
NOVÁK, M. Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik. Prakt. lék., 2010, 90, 6,  s. 367-370.
CETKOVSKÁ, P. Adalimumab ve světle nových doporučení. MEDICAL TRIBUNE, 2010, ročník VI, 13, B3. 31. května 2010.
CETKOVSKÁ, P. Kožní reakce na moderní látky (biologická a ostatní cílená onkologická léčiva). Čes-slov. Derm. 2010, 85, 2,
s. 72-75
SZAKOS, H., PIZINGER, K. Mycosis fungoides - folikulotropní varianta. Čes-slov. Derm. 2010, 85, 1, s. 29-32.
BENÁKOVÁ, N., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M. Doporučení Evropského dermatologického fóra pro celkovou léčbu psoriázy. Biologická léčba, 2010, 1, s. 6-11.
KACEROVSKÁ, D., VRTĚL, R., MICHAL, M., VANĚČEK, T., VODIČKA, R., KREUZBERG, B., ŘÍČAŘOVÁ, R., PIZINGER, K., DANIS D., REISCHIG T., KAZAKOV D. - TSC2/PKD1 Contiguous Gene Syndrome: A Report of 2 Cases With Emphasis on Dermatopathologic Findings. Am. J. Dermatopath. 2009, 31, 6, p. 532-541.
PIZINGER, K., CETKOVSKÁ, P., KACEROVSKÁ, D., KUMPOVÁ, M. Successful treatment of cutaneous leishmaniasis by photodynamic therapy and cryotherapy. Eur. J. Dermatol., 2009, 19, 2, p. 172-173.
ŘÍČAŘ, J., PIZINGER, K. Kožní onemocnění sportovců. Čes-slov. Derm. 2009, 84, 1, s. 4-14.
BENÁKOVÁ, N., CETKOVSKÁ, P. Biologika v dermatologii. Biologická léčba, 2008, 1, s. 31-37.
CETKOVSKÁ, P. Kožní změny u chronického selhání ledvin. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2008, 50, 3, s. 64-66.
KUMPOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., OPATRNÁ, S. Kožní nálezy u dialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin.
Čes-slov. Derm. 2008, 83, 5, s. 259-264. 
CETKOVSKÁ, P., FIKRLE, T. Biologická léčba psoriázy komplikovaná vznikem hluboké žilní trombózy. Ref. výběr z dermatovenerologie, 2008, 50, speciál 1, s. 33-34.
HORVÁTH, D., PIZINGER, K. Benigní symetrická lipomatóza. Čes.-slov. Derm., 2008, 83, 3, s. 139-139.
CETKOVSKÁ, P. Kožní projevy u chronické renální insuficience. Čes.-slov. Derm., 2008, 83, s. 56-61.    
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoscopic differences between atypical melanocytic naevi and thin malignant melanomas. Melanoma Res., 2006, 16, 1, p. 45-50.  
FIKRLE, T., CETKOVSKÁ, P. Klinické případy středně těžké a těžké psoriázy léčebné efalizumabem. Čes.-slov. Derm.,
2008, 83, 1-Suplement, s. 12-15.
KACEROVSKÁ, D., PIZINGER, K., FILIP, M., ŠMÍD, F. Photodynamic Therapy of Nonmelanoma Skin Cancer with Topical Hypericum perforatum Extract-A Pilot Study. Photochemistry and Photobiology, 2008, 84, p. 779-785.
LASTER, M. D., KLEEMANN, B., KACEROVSKÁ, D., PIZINGER, K., KIDSON, SH. Hypericin phototoxicity induces different modes of cell death in melanoma and human skin cells. J of Photochemistry and Photobiology, 2008, 91, p. 67-76.
KAZAKOV, D., BELOUSOVÁ, I., KACEROVSKÁ, D., ŠÍMA, R., VANĚČEK T., VAZMITEL M., PIZINGER K., MICHAL M. Hyperplasia of hair follicles and other adnexal structures in cutaneous lymphoproliferative disorders: a study of 53 cases, including so-called pseudolymphomatous folliculitis and overt lymphomas. Am. J. Surg. Pathol., 2008, 32, 10, p. 1468-1478.
PIZINGER, K. Metastázy do kůže. Čes.-slov. Derm., 2008, 83, s. 5-15.