Publikační činnost od roku 2013

Knihy
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta pro mediky), 2020
ŘÍČAŘ, J. Akutní stavy ve vnitřním lékařství, kapitola v knize – Vybrané akutní stavy v dermatovenerologii, Maxdorf, 2018, s. 282-307, ISBN 978-80-7345-550-7
PIZINGER, K. Kožní nemoci ve starším věku, ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci, UK 2017, ISBN 978-80-246-3628-7  
 
Časopisy
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., DOLEŽAL, T., ARENBERGER, P., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Demographic data, comorbidities, quality of life, and survival probability of biologic therapy associated with sex-specific differences in psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., STROSSOVÁ, D., FIALOVÁ, J., ARENBEGER, P., DOLEZAL, T., GKALPAKIOTIS, S., the BIOREP Study Group Real-World Evidence From More Than 1000 Patients Treated With Adalimumab For Moderate-to-Severe Psoriasis in the Czech Republic, Dermatologic Therapy, 2021
BRODSKÁ, P., PANZNER, P., SEDLÁČEK, D., TEŘL, M., CETKOVSKÁ, P. Use of dupilumab in a patient with atopic dermatitis, severe asthma, and HIV infection, Dermatologic therapy, 10.1111/dth.14159 IF 2,327
KOMOROUSOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Food hypersensitivity reactions to seafich in Atopic dermatitis patients older than 14 year of age – the evaluation of Association with other allergic diseases and parameters, Indian J Dermatol, 65, 2, 2020, p. 97-104
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P. a kol. Psoriáza od teorie k praxi, MLADÁ FRONTA, s. 109-170, s. 190, s. 195
KOJANOVÁ, M., CETKOVSKÁ, P., FIALOVÁ, J., ŠTORK, J., GKALPAKIOTIS, S., ARENBERGER, P., MACHOVCOVÁ, A., DOLEŽAL, T. a skupina BIOREP Registr biologické/cílené léčby BIOREP – Souhrnná zpráva za rok 2019, Čes. Slov. Derm, 1, 95, s. 16-22
PIZINGER, K., FIKRLE, T. Dermatovenerologie (skripta) ISBN 978-80-88120-29-2, 144 stran (11 stran obrázků)
CETKOVSKÁ, P. Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy – risankizumab, Farmakoterapeutická revue, 4, 5, 2020, s. 412-421
CETKOVSKÁ, P. Doporučené postupy Britské asociace dermatologů pro biologickou terapii psoriázy- rychlá aktualizace 2020. Psoriasis News, 2020, 4, no.2, p. 25-30.
GKALPAKIOTIS, S., CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P. a kol. Psoriáza od teorie k praxi, MLADÁ FRONTA,
s. 109-170
BRABCOVÁ, K., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Klinický případ: Noduly na distálních článcích prstů ruky u kojence, Čes-slov Derm,  3, 94, 2019, s 114-116
BRODSKÁ, P. Atopický ekzém, Postgraduální medicína, 4, 21, s.  297-301
ŘÍČAŘ, J., CETKOVSKÁ, P. Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty, Psoriasis news, 1, 3, 2019, s. 14-18
ŠUCHMANNOVÁ, J., FIKRLE, T., PIZINGER, K. Diagnostika maligního melanomu s využitím celotělového skenu, 1, 94, 2019, s. 18-22 
CETKOVSKÁ, P. Kožní reakce štěpu proti hostiteli. In Hercogová, Jana a kol. Klinická dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, s. 206-209.
CETKOVSKÁ, P. KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P., FABIÁNOVÁ, J. Současný stav moderní léčby psoriázy – aktualizovaná doporučení ČDS JEP k cílené léčbě závažné chronické psoriázy. Čes-slov Derm, 4, 94, 2019, s. 135-162
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Kolizní nádory – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 4, 94, 2019, s. 174-177
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Rekurentní melanocytové léze – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 5, 94, 2019, s. 213-216
FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., ŠUCHMANNOVÁ, J., PIZINGER, K. Spitzoidní nádory – diagnosticky obtížné situace. Série případů. Čes-slov Derm, 6, 94, 2019, s. 242-248
CETKOVSKÁ, P. (komentář ke studii) Risankizumab s. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent, Farmakoterapie reprint,ročník 15, 4/2019, 627-630
KYLAROVÁ, M., CETKOVSKÁ, P. Diferenciální diagnóza otoků končetina možnosti jejich léčby, Farmakoterapeutická revue, 6, 2018, s. 591-596
PIZINGER, K. Adalimumab v dermatologii, Remedia, 3, 2018, s. 288-289
CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, I. Obtížná léčba závažné psoriázy a psoriatické artritidy, Remedia, 2, 2018, s. 219-220
LOMICOVÁ, I., SUCHÝ, D., PIZINGER, K., CETKOVSKÁ, P. A case of lupus-like syndrome in a patient receiving adalimumab and a brief review of the literature on drug-induced lupus erythematosus, Journal of Clinicla Pharmacy and Therapeutics (online)
SVOBODOVÁ, V., PIZINGER, K. Mnohočetné familiární syringomy, Čes.-slov. Derm, 2017, 91, č. 4, s. 176-178
PIZINGER, K. Kožní nemoci ve starším věku, ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. a kol. Člověk ve zdraví i v nemoci, UK 2017, ISBN 978-80-246-3628-7
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017, ISSN 1803-8999
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE, 1, 2017, s. 34-37
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., ARENBERGER, P., FABIÁNOVÁ, J. Přehled současných doporučených postupů pro systémovou „nebiologickou“ léčbu psoriázy. Doporučení výboru ČDS ČLS JEP pro praxi, Česko-slovenská dermatologie, 1, 92, 2017, s. 3-17
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J. et al. Characteristics and risk profile of psoriasis patients included in the Czech national registry BIOREP and a comparison with other registries. Inter J Dermatol, 2017, Feb 9, IF 1,415
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P., ŘÍČAŘ, J.,  OH, C. C., HOFBAUER, G.F.L., SERRA, A. L., HARWOOD, C.A., MITCHELL, L., PROBY, C.M., OLASZ, E.B., MOSEL, D.D., PIASERICO, S., FORTINA, A.B., GEUSAU, A., JAHN-BASSLER, K., GERRITSEN, M.J.P., SEÇKIN, D., GÜLEÇ, A.T., IMKO-WALCZUK, B., DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. and BOUWES BAVINCK, J.N. (2016), Painful skin lesions and squamous cell carcinoma predict overall mortality risk in organ transplant recipients: A cohort study. Br J Dermatol, 2016, Dec 23, IF 4,317
CETKOVSKÁ, P. Hidradenitis suppurativa a její léčba, CEVA online, 17. 1. 2017,
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Monoklonální protilátky v léčbě psoriázy, ACTA MEDICINAE,
1, 2017, s. 34-37
CETKOVSkÁ, P. Kožní manifestace u gastrointestinálních onemocnění, Medicína po promoci, 2016, 17, 1, s. 43-44
NOVÁK, M. Infekce vyvolaná HPV (human papillomavirus) - genitální bradavice, Medicína a umění, 2016, 40, 2, s. 20-22
NOVÁK, M. Andrologie – interdisciplinární obor a tradiční součást dermatovenerologie, 2016, 40, 2, s. 23-25
BRABCOVÁ, K., PIZINGER, K. Granuloma anulare v lokalizaci zhojeného herpes zoster: Wolfova izotopická reakce, Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 167-169
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Kožní karcinomy a aktinické keratózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 174-176
CETKOVSKÁ, P. Lékové kožní reakce (abstrakt), Alergie, 2016, 18, s. 47
CETKOVSKÁ, P., KOJANOVÁ, M., FIALOVÁ, J., GKALPAKIOTIS, S., JIRČÍKOVÁ, J., DOLEŽAL, T., ARENBERGER, P. Analýza pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou před zahájením biologické léčby v České republice - údaje z registru BIOREP 2005-2016, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 223-232
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Nepigmentované formy melanocytových névů a maligního melanomu, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 246-248
LOMICOVÁ, I., NOVÁK, M., CETKOVSKÁ, P., PIZINGER, K. Případ méně obvyklé mykózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, 5, s. 238-240
CETKOVSKÁ, P. Psoriáza, psoriatická artritida a tofózní dna, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 1, s. 14-16
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Cévní nádory a krvácivé projevy, Čes-slov. Derm., 2016, 91, 1, s. 26-28
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba psoriázy, Acta Medicinae, 2016, 5, 1, s. 87-91
CETKOVSKÁ, P. Kožní manifestace u gastrointestinálních onemocnění, Medicína po promoci, 2016, 17, 1, s. 43-44
NOVÁK, M. Infekce vyvolaná HPV (human papillomavirus) - genitální bradavice, Medicína a umění, 2016, 40, 2, s. 20-22
NOVÁK, M. Andrologie – interdisciplinární obor a tradiční součást dermatovenerologie, 2016, 40, 2, s. 23-25
BRABCOVÁ, K., PIZINGER, K. Granuloma anulare v lokalizaci zhojeného herpes zoster: Wolfova izotopická reakce,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 167-169
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Dermatoskopie nepigmentovaných kožních nádorů. Kožní karcinomy a aktinické keratózy,
Čes-slov. Derm., 2016, 91, s. 174-176
LOMICOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. Případ typického pacienta s těžkou psoriázou, Remedia, 2016, 26, 1, s. 1-2
CETKOVSKÁ, P, LOMICOVÁ, I. MUKENŠNABL, P., KROES, A., C., M. Anti-tumour necrosis factor treatment of severe psoriasis complicated by Epstein-Barr Virus hepatitis and subsequently by chronic hepatitis, Dermatologic Therapy, 2015
CETKOVSKÁ, P., ARENBERGER, P., KOJANOVÁ, M. Biologická léčba psoriázy, Acta medicinae, 2015, 1 , s. 44-49
NOVÁK, M. Profesionální mykóza v obličeji, Praktický lékař, 2015, 95, 4, s. 180-182
CETKOVSKÁ, P., Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze - doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation, Farmakoterapie reprint, 2015, 4
DRLÍK, L., PAŤAVOVÁ, V., POCK, L., FIKRLE, T., PIZINGER, K., Miniaturní melanomy, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 68-74
PIZINGER, K., FIKRLE, T., DIVIŠOVÁ, B., KOFROŇOVÁ, M., Léčba recidivujího bazaliomu vismodegibem, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 56-58
KYLAROVÁ, M., DURANOVIČ, A., CETKOVSKÁ, P. Lymfedémy penisu při střevním zánětlivém onemocnění, Čes-slov. derm., 90, 2015, 2, s. 59-64
FIKRLE, T., LOMICOVÁ, I., SZAKOS, H., PIZINGER, K. Anogenital granulomatosis: report of two cases, Clin. Exp.Dermatol., 2015, 40, p.149-151
FIKRLE, T., PIZINGER, K. Regression of seborrheic keratosis in a dermoscopic follow-up series, J. Am. Acad. Dermatol.,
2015, 72, S 66-67