Semináře kliniky

Novinky z odborné literatury: každý 1. čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Klinicko-histopatologické kazuistiky: každý 2. čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Semináře se konají v knihovně kliniky, pavilon 22, 7. patro