Semináře kliniky

Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie 29. 11. 2023, Azurová posluchárna,
Unimec, LF UK Plzeň - Lochotín