Semináře kliniky

Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie 27. 11. 2024, Azurová posluchárna,
Unimec, LF UK Plzeň - Lochotín