Semináře kliniky

Novinky z odborné literatury: každý 1. čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Klinicko-histopatologické kazuistiky: poslední čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Semináře se konají v knihovně kliniky, pavilon 22, 7. patro

Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie 29. 11. 2023, 
Azurová posluchárna, Unimec, LF UK Plzeň - Lochotín


Západočeský dermatovenerologický seminář 20. 4. 2023