Semináře kliniky

Novinky z odborné literatury: každý 1. čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Klinicko-histopatologické kazuistiky: každý 2. čtvrtek v měsíci od 14 hodin

Semináře se konají v knihovně kliniky, pavilon 22, 7. patro

14. Západočeský dermatovenerologický seminář -  16. 4. 2020 (pavilon 6 - zahájení s pacienty,

pavilon 4 - přednášky)
 
Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie - 18. 11. 2020, Šafránkův pavilon