Pro pacienty

Mailové konzultace NEPROVÁDÍME!!!
Pohotovostní služba lékařem je zajištěna 24 h denně po celý týden.
Všeobecná ambulance I. je většinou určena pro akutní případy!
Na všeobecnou ambulanci II. je možné se objednat v kartotéce - 377 402 445 
nebo přímo na telefonu ambulance - 377 401 565.