O nás

Dermatovenerologická klinika vznikla při zřízení LF UK v Plzni v roce 1946. V současné době klinika zajišťuje základní a specializovanou  péči o  pacienty s kožními  a pohlavními chorobami.  Každoročně  se na klinice  provede více  než 50 000 různých diagnostických a léčebných vyšetření a zákroků. Na lůžkové části kliniky je během roku hospitalizováno 900-1000 pacientů s kožními chorobami.

Do ambulancí a poraden kliniky přichází nemocní s akutními a chronickými kožními nemocemi. Specializované ambulance a poradny kliniky jsou pak cíleně zaměřené na určitou problematiku kožních a pohlavních chorob, a to např. na kožní nádory, nemoci cév, autoimunitní choroby aj.  Během krátkodobé hospitalizace provádíme i specializovanou diagnostiku závažných kožních nemocí. Provádíme i konzultační vyšetření závažných dermatóz. Na klinice je Centrum pro biologickou léčbu.

Na klinice pracuje 19 lékařů a více než 30 dalších zdravotnických pracovníků. Klinika má v současnosti 22 standardně vybavených lůžek a 2 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Pro diagnostiku a léčbu se používají velmi kvalitní přístroje. K dispozici máme několik přístrojů pro světloléčbu, dále vysokovýkonné lasery, přístroje na fotodynamickou terapii kožních nádorů, na lymfodrenáže aj. Klinika má chirurgický sál pro provádění kožních zákroků a operací. Probíhá zde také vyšetřování pohlavně přenosných nákaz, stanovování kožních chorob z povolání a dermatohistopatologická vyšetření kůže.

Kromě zdravotnické práce Dermatovenerologická klinika zajišťuje i výuku studentů LF UK v rámci magisterských a bakalářských studijních programů včetně výuky zahraničních studentů. Pořádají se zde semináře postgraduální výuky pro lékaře a sestry, probíhá zde doktorandské studium v oboru dermatovenerologie a klinika se podílí na vědeckém výzkumu v rámci LF a FN. Řeší se především problematika vlivů zevního prostředí na kůži, prevence a terapie kožních nádorů, výzkum autoimunitních chorob a používání  moderních  léčebných metod v dermatologii.