O nás

Dermatovenerologická klinika zajišťuje základní a vysoce specializovanou péči o pacienty s kožními a pohlavními chorobami a skládá se z ambulantní a lůžkové části. Lůžková část disponuje 22 standardními lůžky a dvěma nadstandardně vybavenými pokoji. Jde o jediné kožní lůžkové oddělení v Plzeňském kraji.

Základem ambulantní části jsou všeobecné dermatologické ambulance pro dospělé pacienty, ambulance pro děti a pro nemocné s pohlavně přenosnými nákazami. Kromě těchto ambulancí zajišťujeme i specializované ambulance, například ambulanci alergologickou a pro kožní choroby z povolání, korektivní dermatologii s chirurgickým sálkem a flebologickou poradnu, která je současně centrem pro léčbu lymfatických otoků a centrem léčby chronických ran.

Disponujeme dermatoonkologickou poradnou pro nemocné s kožními nádory, především s melanomem, vybavenou celotělovým skenerem, imunodermatologickou poradnou, centrem pro biologickou léčbu závažných kožních chorob (například psoriáza a atopický ekzém), vlasovou poradnou a poradnou pro pacienty s chronickou kopřivkou a puchýřnatými chorobami. V andrologické poradně se zabýváme vyšetřováním poruch mužské plodnosti. Na ambulanci korektivní dermatologie provádíme kožní chirurgické zákroky (například excize kožních nádorů, pigmentových projevů, digitální dermatoskopie, ošetřování keloidů, korektivní zákroky aj.).

K dispozici máme moderní přístrojové vybavení pro léčbu kožních chorob, například vysokovýkonné lasery cévní a erbiový (ošetřování růžovky, vrozených cévních vývojových vad jako hemangiomů a nevus flammeus aj.). K terapii závažných chorob, jako jsou lupénka, vitiligo a atopický ekzém slouží přístroje pro světloléčbu (fototerapii).

Kromě zdravotnické činnosti máme na starosti i výuku studentů lékařské fakulty v rámci magisterských studijních programů včetně výuky zahraničních studentů a zajišťujeme také postgraduální studium pro lékaře a sestry. Podílíme se na vzdělávání lékařů pravidelným pořádáním odborných akcí a aktivní účastí lékařů kliniky na četných konferencích. V oblasti vědeckého výzkumu a publikační činnosti spolupracujeme se zahraničními pracovišti, pracovišti FN a dalšími institucemi Lékařské fakulty v Plzni (např. s Biomedicínským centrem) i ostatními lékařskými fakultami v ČR.